Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція
Державне агентство водних ресурсів України

Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход
Субота, 29.02.2020, 05:48
Вы вошли как Гість | Группа "Гості"Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа

Контроль над середовищем проживання - найважливіша умова успішного вирощування і утримання риб. Гідрохімічний і бактеріологічний аналіз повинен здійснюватися регулярно не рідше 1 разу на місяць, а в критичних ситуаціях - щодня.Найбільш відповідальний момент у здійсненні гідрохімічних досліджень - правильний відбір проб. Відібрана проба повинна адекватно відображати сольовий склад води у водоймі. Водна маса в ставку не однорідна по глибинах і за площами, застійні зони можуть сильно відрізнятися від областей з високою проточностью. Помилки у відборі проб води зроблять всі дослідження безглуздими. Відбір проб води слід доручити фахівцеві.

 

Поряд з гідрохімічними дослідженнями настійно рекомендується проводити і бактеріологічні. Ці вельми чутливі методи дозволяють своєчасно виявити забруднення водойми хозфекальних стоками і оцінити безпеку водойми з позицій санітарних вимог.

 

Одноразові нерегулярні аналізи води мало інформативні. За ним важко оцінити стан водойми і знайти причину загибелі риби.Необхідно знати, яка динаміка того чи іншого з'єднання протягом року. Порівняння показників хімічного аналізу води з рибогосподарськими ГДК (гранично допустима концентрація) - найперший і найпростіший етап прочитання результатів досліджень води. Набагато важливіше зрозуміти, які процеси протікають у водоймі, і в якому напрямку вони йдуть. Це дозволить зробити прогноз і прийняти попереджувальні заходи.

 

Як показує статистика, близько 90% всіх випадків загибелі риби в рибгоспах Україні викликано порушеннями кисневого режиму, 5% є наслідком токсикозів, і 5% викликано захворюваннями.

 

Деякі відомості, корисні для оцінки результатів аналізу води, наводяться нижче, проте доцільно для прочитання їх залучити фахівця, знайомого з рибогосподарської гідрохімія. Досліджуються наступні показники: рН, кольоровість, мутність, перманганатна окислюваність, жорсткість, сульфати, хлориди, нітрати, нітрити, амонійний азот, СПАР, загальна мінералізація, окислювально-відновний потенціал. У необхідних випадках число досліджуваних показників може бути істотно розширено.

 

Розчинений кисень

 Як показав аналіз причин загибелі риби, проведений в 1980 році за матеріалами Центральної лабораторії іхтіопатологічних служби, більше 90% випадків загибелі риби в рибоводних господарствах Україна пояснювалися замору. У наш час ця проблема як і раніше залишається актуальною. У сучасних жорстких економічних умовах помилка у визначенні концентрації кисню в рибоводних місткостях може привести до економічного краху підприємства. У 70-і роки минулого століття в переважній більшості рибоводних господарств вимірювання вмісту кисню у воді проводилося точним і надійним, але порівняно трудомістким методом Вінклера, що вимагала добре оснащеної лабораторії і досвідченого персоналу. Але в рибгоспі важко організувати гідрохімічну лабораторію, що відповідає всім необхідним умовам, з цього результати аналізів часто страждали низькою точністю. Зокрема, систематичні помилки виникали при відборі проб води безпосередньо в кисневі склянки, а саме такий спосіб відбору практикувався повсюдно в рибгоспах. При низькому вмісті кисню вода дуже швидко насичується ним при контакті з повітрям, що і відбувається при відборі проби відразу в кисневу склянку. Існували й інші проблеми: дефіцит батометрів для відбору проб з різних глибин, складності з відбором проб взимку, і пр. За цим, коли з'явилися оксиметри, рибоводи беззастережно зробили вибір на їх користь. Зараз у рибництві про іодометріческій методі визначення кисню по Вінклер практично забули. Повсюдне поширення набули термооксіметри, причому імпортні прилади через високу ціну займають на ринку аж ніяк не домінуючі позиції.

 

Найбільш чутливі до кисню холодноводні риби: лососеві, Сігов, осетрові, а також окунь, судак, інші хижі риби. Найменш вимогливі карась, лин, короп. Зона фізіологічного комфорту для більшості видів риб - від 70% до 100% від нормального насичення. Якщо вміст кисню нижче, риба гірше зростає, менш продуктивно використовує корми, знижується її фізіологічна активність. Падіння кисню нижче допустимого рівня - сильний стрес, слідом за яким часто виникають ті чи інші захворювання.При оцінці вмісту кисню важливо враховувати не тільки абсолютне значення концентрації кисню в мг / л або мл / л, а й відносне - у відсотках від нормального насичення. Риба добре переносить підвищену концентрацію кисню, яка виникає у водоймі через розвиток фітопланктону. У літній час відносний вміст кисню може доходити до 150-180% від нормального без будь-яких шкідливих наслідків. При перевезеннях риби рівень кисню іноді досягає 250-300% насичення, проте «опіку» зябер, якого іноді бояться рибоводи, не виникає. Більш ймовірно в таких випадках газо-бульбашкової захворювання, але для його появи потрібні додаткові фактори. В зимувальних ставках концентрація кисню на витік із ставка звичайно нижче, ніж на вток, хоча буває і навпаки. При невисоких плотностях посадки і при масовому розвитку у водоймі «зимових» форм фітопланктону вміст кисню на витік із ставка може бути і вище.

 

Двоокис вуглецю та інші форми вугільної кислоти

 Двоокис вуглецю потрапляє в воду з атмосфери, виділяється живими організмами, з'являється в результаті розкладання органічної речовини. Рослини в процесі дихання виділяють двоокис вуглецю, а в процесі фотосинтезу поглинають її.Розчинився в воді вуглекислий газ частково взаємодіє з водою, утворюючи вугільну кислоту, яка потім дисоціює на карбонатні і двокарбонатний іони. H2O + CO2 = H2CO3-HCO3--2H + + CO32-Співвідношення форм вугільної кислоти залежать від змісту іонів водню (рН). У прісноводних водоймах концентрація розчиненої двоокису вуглецю зазвичай не перевищує 20-30 мг / л, але може підвищуватися до 50 мг / л і більше. Двоокис вуглецю є регулятором дихальних рухів риб. Розчинена в крові, вона впливає на спорідненість гемоглобіну з киснем. Чутливість різних видів риб до вуглекислоті не однакова. Отруєння таких риб, як окуня, плотви, йоржа, піскарів відзначається при її утриманні 120 мг / л. Для лосося токсична концентрація - 100 мг / л. Але вже при 30 мг / л багато риби виявляють занепокоєння, при тривалому впливі можливе порушення координації рухів.При перевезеннях риби концентрація двоокису вуглецю зазвичай не контролюється, хоча цей показник може бути в ряді випадків визначає успіх чи невдачу перевезення.

 

Активна реакція води (рН)

 Більшість риб переносять рН в діапазоні від 5 до 9, однак, оцінюючи значення рН, необхідно враховувати вплив цього показника на речовини, токсичність яких залежить від рН (наприклад, з'єднання амонію і сірки). При інтенсивному "цвітінні" води рН зазвичай зсувається в лужну сторону, досягаючи 8-9 одиниць і вище. У цьому випадку небезпеку для риб являє вільний аміак, в який переходять іони амонію при збільшенні рН. Зрушення рН в кислу сторону підвищує токсичність сульфідів. При зниженні рН до 4 одиниць і нижче у риб виникає ослизнение шкірних покривів і зябер. Дуже чутливі до кислої реакції середовища коропи. При рН нижче 5 у них розвивається кислотне захворювання, що виявляється в руйнуванні зябрових пелюсток.

 

Нітрити (NO2-)

 Нітрити утворюються в процесі окислення азотовмісних органічних речовин і свідчать про свіже органічному забрудненні водойми. Потрапляють у воду в результаті забруднення хозбитовими стоками, змивами з полів, при проведенні добрива ставків. Можуть відновлюватися з нітратів в анаеробних умовах, наприклад в грунтах водойм. При підвищеному вмісті нітритів звичайно відзначають низький рівень розчиненого кисню. Нітрити токсичні для риб. Вони порушують зв'язування кисню гемоглобіном. Гранично допустима концентрація становить по азоту нітритів 0,02 мг / л.Однак технологічні норми допускають в рибоводних ставках вміст нітритів на рівні 0,2 мг / л, а допустима межа - 0,3 мг / л.

 

Нітрати (NO3-)

 Нітрати утворюються з нітритів в результаті процесу нітрифікації, або потрапляють у водойми в результаті змиву добрив з полів, з атмосферними опадами, різними стоками.Підвищений рівень нітратів свідчить про те, що у водоймі мало місце в недалекому минулому органічне забруднення. Нітрати значно менш токсичні, ніж нітрити. У рибоводних ставках допустимо вміст нітратів до 3мг / л, а норма - до 2 мг / л.

 

Фосфати

 Фосфати - солі ортофосфорної кислоти. Сполуки фосфору - найважливіші біогенні елементи. В залежності від рН сполуки фосфору у воді присутні у вигляді НРО42-або у вигляді РО43-.Підвищений вміст фосфатів - ознака органічного забруднення водойм. Зазвичай фосфати присутні в кількості декількох десятих мг на літр. Часто саме фосфати лімітують розвиток фітопланктону. Фосфати малотоксичні, в рибоводних ставках норма фосфатів - від 0,2 до 0,5 мг / л, допустима межа - 2 мг / л.

 

Залізо

 Залізо присутній у воді в двох формах: закисной і окисной.З'єднання закисного заліза розчиняються у воді, проте вони не стійкі і при наявності кисню швидко окислюються. Окисне залізо мало розчинно і осідає на дно і різні поверхні (в деяких випадках і на зябрах риб). З'єднання заліза накопичуються в грунтах, особливо якщо для водопостачання застосовують артезіанські води, багаті залізом. У ряді регіонів країни грунту багаті сполуками заліза. В анаеробних умовах окисне залізо відновлюється, і утворилися закісние сполуки заліза розчиняються у воді. Закісное залізо небезпечно для молоді риб, так як при його наявності у воді на зябрах риб розвиваються железобактерії.

 

Біохімічне визначення кисню (БПК)

 Біохімічне споживання кисню показує, скільки кисню в міліграмах потрібно для того, щоб за деякий проміжок часу окислити органічні речовини, що містяться у воді. Пробу води витримують або 5 діб (БСК5), або 20 (БПК20 або БПК повне).Для коропових ставків нормою є БПК5 4-9мг / л, допустимі значення - до 15 мг / л.

 

Аміак і солі амонію

 Аміак з'являється у воді в результаті розкладання органічної речовини, потрапляння у водойму хозфекальних стоків, добрив.Амонійний азот виділяється рибами в воду як кінцевий продукт метаболізму азотвмісних речовин. Іони амонію (NH4 +) для риб менш токсичні, ніж вільний аміак (NH3). Гранично допустима концентрація NH4 + для рибогосподарських водойм дорівнює 0,5 мг / л, а для NH3 - 0,05 мг / л. Між іонами амонію і вільним аміаком, розчиненим у воді, існує рухлива рівновага, що залежить від рН і температури води.


Copyright MyCorp © 2020 | Конструктор сайтів - uCoz